Liczba odwiedzin strony: 40153 Osób na stronie: 2
 

Geran 
Kancelaria Radcy Prawnego   
Gerard Madejski

 

Kancelaria działa na rynku polskim od 1996 r. i świadczy kompleksowe usługi prawne z zakresu wszystkich dziedzin prawa poza prawem karnym. Reprezentuje podmioty przed sądami i innymi organami państwa. Prowadzi także negocjacje i mediacje między stronami.

Jako profesjonalny polski podmiot prawniczy, Kancelaria reprezentowała swoich klientów w ponad 2.000 procesów sądowych oraz w blisko 100 postępowaniach w Urzędzie Zamówień Publicznych.

Kancelaria posiada wiedzę o formach i sposobach prowadzenia działalności w naszym kraju, wskazuje na działania, które pomagają i pozwalają eliminować występowanie pewnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, ale także pozwala eliminować niebezpieczeństwo nieściągalności długów.

Kancelaria prowadzi pomoc prawną spółkom kapitałowym, spółdzielniom mieszkaniowych, stowarzyszeniom i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą.

Prowadzi także pomoc prawną osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej na podstawie indywidualnych zleceń wykonania usługi.

Kancelaria w zależności od potrzeb współpracuje z innymi kancelariami radców prawnych i adwokackimi, a także indywidualnie z radcami prawnymi i adwokatami.
W przypadku szczególnie skomplikowanych zleceń, lub zadań wymagających potwierdzenia ich efektu przez polskie lub międzynarodowe autorytety prawnicze, Kancelaria jest w stanie zaangażować specjalistów, którzy będą współpracować z Kancelarią przy wykonaniu zlecenia, lub swoim autorytetem poprą efekt pracy Kancelarii.

Firma jest w pełni wyposażona w nowoczesną infrastrukturę biurową oraz posiada dostęp do nowoczesnych urządzeń telekomunikacyjnych.

 

Misja, cele i zadania Kancelarii

Głównym celem Kancelarii jest rozwiązywanie problemów osób pokrzywdzonych i pomoc w rozwiązywaniu ich trudnych sytuacji, a gdy prawo przekracza progi Kancelarii, tam powstaje nasz obowiązek „Ubi ius, ibi onus"

Kancelaria kieruje się zasadą „placuit in omnibus rebus praecipuam esse iustitiae aequitatisque quam stricti iuris kationem" - we wszystkich sprawach powinna mieć pierwszeństwo zasada sprawiedliwości i słuszności nad zasadą ścisłego prawa, zaś Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuend. - sprawiedliwość jest stałą i niezmienną wolą przyznania każdemu należnego mu prawa.

Kancelaria dąży do tego, aby swoją misję urzeczywistniać za pomocą profesjonalnego i rzetelnego podejścia do zainteresowanego. W stosunku do swojego klienta jest zawsze lojalna.